close
تبلیغات در اینترنت
حدیث هایی از پیامبر اعظم (ص)

حدیث هایی از پیامبر اعظم (ص)

575 بازدید

 قال رَسولُ الله( صلّی الله علیه و اله و سلّم ):

 • برترین شما،نیکوترین شما از نظر اخلاق است؛ آنان که خود را آماده خدمت کرده و همنشین نوازند؛ با مردم انس می گیرند و مردم با آنان انس می گیرند.

منبع : اصول کافی،ج٢/ص١٠٢، حدیث١۶.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله( صلّی الله علیه و اله و سلّم ):

 • آفرین بر مردمی که جهاد کوچکتر را به پایان بردند وجهاد اکبر بر عهده ی آنان باقی مانده است. پرسیدند :« ای رسول خدا ! جهاد اکبر کدام است؟» فرمود:«جهاد با نفس.»

منبع : بحارالانوار،ج۶٧/ص۶۵،حدیث ٧

شکلک های محدثه

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای اباذر! هیچ کس از پرهیزکاران محسوب نمی شود مگر آنکه نفس خود را محاسبه کند، سخت تر از حسابرسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه ی این محاسبه بداند که خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی هایش از کجاست.آیا از حلال[ بدست آورده] است یا از حرام؟ [سپس فرمود:] ای اباذر! کسی که [به قوانین ومقررات الهی اعتنا نکند و]پروا نداشته باشد که از چه راهی مال کسب می کند، خدا هم باک ندارد از چه راهی او را وارد جهنّم می کند.

منبع : وسائل الشیعه،ج  ١١ /ص٣٧٩، حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بی تردید مخوف ترین چیزی که از آن بر شما بیمناکم،شرک اصغر است. پرسیدند:«ای رسول خدا ! شرک اصغر کدام است؟» فرمود:«ریا. خداوند عزوجل در روز رستاخیز هنگامی که جزای عمل بندگانش را می دهد،[به ریاکاران] می گوید: بروید نزد آنان که برایشان ریا می کردید و ببنید آیا پاداش اعمال خود را نزد آنان می یابید؟»

منبع : عُدّۃ الدّاعی٬ص٢٢٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • و اما نشانه ی ریا کار چهار است: الف-هنگامی که کسی نزد اوست به عبادت خدا حریص است.ب- در تنهایی تنبل وبی حال است. ج- در همه ی امورش به دنبال ستایش دیگران است.د- با تمامی توان در نیکوکارکردن ظا هرش می کوشد.

منبع : تحف العقول٬ چاپ جامعه مدرسین٬ ص٢٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسانی که در دنیا مردم را مسخره می کردند٬[در روز قیامت] دری از بهشت به روی آنان می گشایند و به او می گویند:«بیا! بیا!» او با سختی و ناراحتی به پیش می آید و همین که [نزدیک] می آید، در به روی او بسته می شود. سپس در دیگری به روی او باز می شود وگفته می شود :«بیا! بیا!»[این بار نیز]او با اندوه وسختی حرکت می کند وهمین که[نزدیک]می آیدآن در به روی او بسته می شود٬ وهمین طور این کار تکرار میشود تا جایی که در را به روی او می گشایند ئ می گویند:«بیا! بیا!» و او نمی رود.

 

منبع : جامع السادات٬ ج٢/ ص٢٩٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که به مؤمنی خیانت کند٬ از ما نیست.

منبع : وسائل الشیعه٬ ج۶/ ص٢٢۶٬  حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • صبر بر سه گنه است: صبر هنگام مصیبت٬ صبر بر طاعت وصبر از گناه ومصیبت.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص ١١٣٬ حدیث ۵٧٣٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد٬ پس باید به وعده خود وفا کند.

منبع : اصول کافی٬ ج ٢ / ص٣۶۴٬ حدیث٢.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمین همّت نگمارد و در اندیشه ی کارهای آنان نباشد٬ از آنها نیست وکسی که بشنود مردی فریاد می زند:«ای مسلمان ها بدادم برسید» و جواب او را ندهد٬ مسلمان نیست.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مردم عائله وجیره خواران خداوندند و محبوب ترین آن ها نزد خدا٬ کسی است که سودش به عائله ی خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای فرزندان عبدالمطلب شما که نمی توانید با اموال خود به همه ی مردم گشایش دهید٬پس با چهره ی باز و رویی خوش با آن ها برخورد کنید.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١٠٣ ٬حدیث١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • برترین صدقه٬اصلاح میان مردم است.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص۵٨ ٬ حدیث ۵۴٨٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس شادمان می شود از اینکه روزی اش گشاده شود و اجلش به تاخیر بیفتد٬پس باید صلهٴ رحم کند.

منبع : خصال٬ چاپ جامعه مدرسین٬ص٣٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که به عیادت بیمار می رود همیشه در دریای رحمت الهی راه می رود ٬ تا بنشیند وآنگاه که [نزد بیمار نشست]٬غرق در رحمت خدا می گردد .

منبع : المجازات النبویّۃ ٬چاپ مطبعه آداب کاظمین٬سال١٣٢٨ ھ .ق٬ص ٢۴۵ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

محبوب ترین خانه نزد خداوند٬آن خانه ای است که  در آن کودک یتیمی با عزت واحترام زندگی کند.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص١٧۴ ٬ حدیث۶٠٢١ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که صبح کند و بفکر گره گشایی دیگر مسلمین نباشد٬ مسلمان حقیقی نیست.

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین مردم کسی است که بیشتر به مردم سود برساند.

 منبع : مواعظ الوردیه

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسیکه از دسترنج مشروع خود زندگی کند در قیامت با پیغمبران محشور خواهد شد.

منبع : بحارالانوار٬ جلد٢٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر چیزی مرکبی دارد و مرکب آدمی عقل است.

منبع : بحار (ج١ص٢٣)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دروغگو٬ دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس میکند.

منبع : مستدرک (ج٢ص١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رمضان٬ رمضان نامیده شد٬ چون گناهان را می سوزاند.

منبع : کنز العمال.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند.

منبع : کنزالعمال(ج۴ص۴٠١)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • از ما نیست هر که با مسلمانی نیرنگ کند.

منبع : اصول کافی(ج٢ص٢٣٧)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس دخترم فاطمه را دوست داشته باشد در بهشت با من همراه خواهد بود.

منبع : بحارالانوار (ج٢٨ص١١۶)

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • [ابوذر می گوید:از رسول خدا (ص)شنیدم که فرمود:] خداوند بعضی از برادران شما را زیر دست شما قرار داده است٬ هر کس برادر [وهمنوعش ] را زیر دست دارد باید از آنچه خود می خورد به او بخوراند٬ و از آنچه می پوشد به او هم بپوشاند٬ و هیچ وقت کاری که خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشواری را به او سپرد او را کمک کند.

منبع : البحار ٧۴/١۴١

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • سپاه اسامه را تجهیز کند؛ خدا لعنت کند کسی را که از همراهی با سپاه اسامه خودداری می کند.

منبع :البحار٣٠/۴٢٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • چه نیکو فرزندانی هستند دختران پرده نشین.هر که یکی از آنها داشته باشد خدای آن دختر را سپری از [در افتادن وی] در آتش قرار دهد و هر که دو تن از آنها داشته باشد خدای به[ برکت] آن دو وی را به بهشت داخل کندو اگر سه تن از این دخترکان یا سه تن خواهر همچون ایشان [وی را] باشند٬ از جهاد پرداخت زکات معاف خواهد بود.

منبع : مکارم الاخلاق٢١٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر ترس از سختگیری بر امتم نبود٬ به آنها دستور می دادم که با هر نمازی مسواک زنند.

منبع : الکافی ٣/٢٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرگاه مردم امر به معروف ونهی از منکر را ترک نمایند٬ و از نیکان خاندان من پیروی نکنند٬ خداوند بدان ایشان را بر آنان مسلط گرداند.در این هنگام خوبان ایشان دعا کنند ولی دعایشان مستجاب نمی شود.

منبع : تحف العقول ۵١

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • من سرور پیامبران ورسولانم و از فرشتگان مقرب برتر هستم و جانشینان من جانشینان پیامبران و رسولان سروری دارند و نسل من برترین نسلهای پیامبران و رسولانند.

منبع : البحار٩۶/٢١٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رسول خدا(ص) فرمود: راستی که برخی شعرها حکمت است و برخی بیانها افسون. بی گمان شعر تو نیکوست لکن کتاب خدا نیکوتر.

منبع : امالی الصدوق ۴٩۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • نزدیک ترین مردم به درجه ی پیامبری٬ عالمان و مجاهدان اند.چون عالمان مردم را به آنچه پیامبران آورده اند رهنمون می شوند و مجاهدان برای حفظ آنچه پیامبران آورده اند با شمشیرهایشان جهاد می کنند.

منبع : المحجه البیضاء١/١۴

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای علی از چهار چیز پیش از رسیدن چهار چیز استفاده کن : از جوانی قبل از پیری٬ از تندرستی قبل از بیماری٬ از توانگری قبل از تهیدستی٬ و از زندگی قبل از مرگ.

منبع : مکارم الاخلاق۵٠۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند متعال فرمود: در روز رستاخیز من خود مدعی سه کس هستم:کسی که به نام من پیمان سپرد سپس پیمان شکند٬ کسی که یک فرد آزاد را بفروشد و بهای فروش او را بخورد و کسی که کارگری را اجیر کند و کاملا از او کار بکشد٬ اما مزدش را نپردازد.

منبع : کنز العمال ١۶/٣۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند را سه حکمت است که هر کس آنها را حرمت نگه بدارد خداوند امر دین و دنیای او را نگه بدارد٬ و هر کس آنها را نگه ندارد خداوند هیچ چیز را برای او نگه ندارد: حرمت اسلام٬ حرمت من٬ و حرمت خویشانم.

منبع : الخصال ١/١۴۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • چرا عده ای بستگان و خویشاوندان مرا می آزارند؟!بدانید که هر کس بستگان و.خویشاوندان مرا بیازارد در حقیقت مرا آزار داده است وهر کس مرا آزار دهد خداوند عزّوجلّ را آزار داده است.

منبع : البحار٢٧/٢٢۵

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قال رَسولُ الله(ص):

 • محبوب ترین شما نزد خداوند - شکوهمند باد ثنایش- کسی است که بیشتر ذکر ویاد خدا کند و از ارجمند ترین شما نزد خداوند - شکست ناپذیر وشکوهمند - با پروا ترین شماست مر خدا را.

منبع : البحار ٧٧/٨۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر روزی بر من بیاید که در آن روز بر دانش خود نیفزایم که به خدای تعالی نزدیکم گرداند طلوع خورشید آن روز بر من مبارک مباد.

منبع : کنز العمال ١٠/١٣۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مؤذن تا جایی که صدایش می رسد ونگاهش کار می کند به همان اندازه آمرزیده می شود٬ و هر خشک و تری [جملات] او را تصدیق می کند و به تعداد هر نفری که با اذان او نماز بگذارد٬ حسنه ای برایش منظور می شود.

منبع : البحار ٨۴/١٠۴

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر گاه فرمانروایان شما خوبان شما٬ و ثروتمندان شما٬ بخشندگان شما و امرتان با مشورت در میان شما باشد٬ پس روی زمین برای شما بهتر است از دل خاک.

منبع : تحف العقول ٣۶

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هیچ کار بدی را اندک مشمارید اگرچه در چشمتان کوچک بیاید٬ و کار نیک را زیاد نشمارید هر چند در چشم شما زیاد آید؛ زیرا با استغفار دیگر گناه کبیره ای نیست؛ و در صورت اصرار [بر گناه صغیره] آن گناه دیگر صغیره نیست.

منبع : أمالی الصدوق ٣۵٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکس امر به معروف ونهی از منکر کند٬ او جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر اوست.

منبع : مستدرک الوسائل ٢/٣۵٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند به بندگان چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرد٬ پس خواب عاقل بهتر از شب زنده داری جاهل و افطار عاقل بهتر از روزه گرفتن جاهل و ماندن عاقل بهتر از مسافرت جاهل می باشد و خداوند٬ رسول و پیامبری را مبعوث نفرمود مگذ آنکه عقل او کامل گردد.

منبع : البحار ١/٩۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خوشا مردی که فقیه در دین باشد٬ اگر دیگران به وی محتاج شوند به آنان نفع رساند و اگر محتاج نباشند نفعش به خودش می رسد.

منبع : البحار١/٢١۶

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                         

قال رَسولُ الله(ص):

 • آیا شما را خبر ندهم از مردمانی که نه پیامبرند و نه شهید اما در روز قیامت پیامبران و شهیدان به مقام ومنزلت آنان نزد خداوند غبطه می خورند؟عرض کردند: آنان کیستند ای پیامبر خدا؟فرمود:کسانی که موجب محبوبیت بندگان خدا نزد خدا و محبوبیت خدا نزد بندگانش می شوند و در جامعه به اندرز و خیر خواهی می پردازند. عرض کردم: این خدا را محبوب بندگانش می گرداند اما چگونه بندگان خدا را محبوب خدا می گرداند ؟ فرمود: آنان را به چیزی که خدا دوست دارد امر واز چیزی که خدا نفرت دارد نهی شان می کنند و هر گاه اطاعتشان کردند محبوب خداوند عزّوجلّ واقع می شوند. 

منبع : کنز العمال ٣/۶٨۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خوشا به حال سبقت جویندگان به سوی سایه عرش٬ عرض شد: اینان چه کسانی هستند٬ ای رسول خدا؟ فرمود: کسانی که حق را بشنوند بپذیرند٬ و هرگاه حق را از آنان طلب کنند بذل می کنند٬ و درباره مردم همانگونه داوری می کنند که نسبت به خویش٬ اینانند سبقت جویندگان به سوی سایه عرش.

منبع : البحار۶٩/۴٠٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دانش را پیش از در گذشت دانشمندان بنویسید؛ زیرا با مرگ دانشمندان٬ دانش [آنان] نیز از بین می رود.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴۴

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • روایت شده جوانی از انصار با رسول خدا (ص) نماز جماعت می گزارد٬ در حالی که کارهای زشت را مرتکب می شد. حال این جوان به رسول خدا(ص) گفته شد٬ حضرت فرمود: بی شک روزی نمازش او را از این کارهای زشت باز می دارد. پس مدتی نگذشت که سرانجام جوان توبه کرد.

منبع : البحار ٨٢/١٩٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • پشیمان ترین وپر حسرت ترین دوزخیان فردی است که بنده ای را به سوی خدا فراخواند و او را اجابت کند و بپذیرد و خدای را فرمان برد. پس خداوند او را به بهشت برد٬ و مرد دعوتگر را٬ از بهر ترک عمل به عملش و پیروی از هوس وآرزوی دراز٬ به آتش افکند.

منبع : الکافی ١/۴۴

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • تعلیم دهید وآسان گیرید و سخت نگیرید٬ و نوید دهید و نرمانید٬ وهرگاه فردی از شما خشمگین شد سکوت اختیار کنید.

منبع : کنز العمال ١٠/٢۴٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین مردم کسی است که خود را وقف راه خدا کند٬ با دشمنان خدا نبرد کند و در این نبرد٬ خواهان مرگ یا کشته شدن باشد.

منبع :مستدرک الوسائل ١١/١٧

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رسول خدا(ص) در پاسخ ام سلمه فرمود:هرگاه مادر کودکش را شیر دهد ثواب هر بار که کودک پستان مادرش را می مکد با ثواب آزاد کردن بنده ای از نسل اسماعیل (ع) برابری می کند؛ و چون از شیر دادن کودکش فارغ شود فرشته ای به پهلوی او می زند و می گوید : اینک اعمالت را از نو آغاز کن که گنهانت آمرزیده شد.

منبع : البحار ١٠۴/١٠٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • در ماه رجب زیاد استغفار کنید و از خدا نسلت به گذشته خود عفو و بخشایش بطلبید٬ و در باقیمانده ی عمر از خداوند بخواهید که شما را از گناه نگه دارد.

منبع : البحار ٩٧/٣٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مهرورزی مؤمن با مؤمن برای رضای خدا از بزرگترین شاخه های ایمان است٬ هر کس دوستی و دشمنی و بخشش و دریغش همه در راه کسب رضای خدا باشد از برگزیدگان است.

منبع : تحف العقول ۴٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • حسین از من است و من از حسینم. هر که حسین را دوست بدارد خداوند دوستش دارد. حسین یکی از اَسباط است.

منبع : البحار ۴٣/٢۶١

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • فردا پرچم را به کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست می دارند. او باز نمی گردد مگر آنکه خداوند به دست او پیروزی به ارمغان می آورد. (هنگامی که صبح شد٬حضرت(ص) فرمود:) علی را به سوی من بخوانید.      

منبع : البحار ٢١/٢۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای ابوذر! آدمی از پرهیزگاران نباشد مگر آنگاه که از نفس خود حساب بکشد سخت تر و دقیق تر از حساب کشیدن شریک از شریکش٬ تا بداند که از کجا می خورد و از کجا می نوشد و از کجا می پوشد٬ آیا آنها را از راه حلال به دست می آورد یا از حرام؟ ای ابوذر! کسی که اهمیتی ندهد از چه راه ثروت بدست می آورد خداوند هم اهمیتی ندهد که از چه راهی او را به برزخ درآورد. 

منبع : وسائل الشیعه ١١/٣٧٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای ابوذر!نشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند پسندیده تر از هزار شب عبادت است که هر شب هزار رکعت نماز گزارده شود٬ ونشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند از هزار جنگ در راه خدا و خواندن همه ی قرآن٬ پسندیده تر است.

منبع : البحار ١/٢٠٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بی گمان پایان کارهایتان باید برآوردن نیازمندیهای برادرانتان و احسان به آنان در حد توان باشد٬ وگرنه هیچ عملی از شما پذیرفته نیست٬ پس به بردرانتان عطوفت و مهربانی کنید تا به ما بپیوندند.

منبع : البحار ٧۵/٣٧٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خدای تعالی به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان می نازد و می فرماید: بنگرید این بنده ی مرا!به خاطر من از شهوت دست کشیده است.

منبع : کنزالعمال١۵/٧٢۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که خرید و فروش می کند باید از پنج کار دوری جوید وگرنه نباید خرید و فروش کند: ربا٬ سوگند٬ پوشاندن عیب کالا٬ تعریف و تبلیغ در هنگام فروش و بدگویی از کالا در هنگام خرید آن.

منبع : البحار ١٠٣٩۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • امت من تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند٬ امانت را[ به صاحبش] باز گردانند٬ از حرام دوری کنند٬ میهمان را گرامی دارند٬ نماز بگزارند و زکات بپردازند٬ پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

منبع : البحار ۶٩/٣٩۴

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • [در آخر الزمان بلایی سخت از حاکم سلطه گر امتم بدیشان وارد شود تا جایی که زمین برایشان تنگ گردد] پس خداوند مردی از خاندانم را برانگیزد که زمین را آنگونه که از ستم وبیدادگری آکنده شده بود٬ از عدالت ودادگری بیاکند. ساکنان زمین و آسمان از او خشنود گردند و زمین هیچ بذری اندوخته نخواهد داشت مگر آنکه بیرونش دهد و آسمان آبی نخواهد داشت مگر آنکه بباردش.

منبع : الدر المنثور ۶/۵٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین فرد امت من کسی است که جوانی خود را در طاعت خدا گذراند و نفس خود را از خوشی های دنیا باز دارد و به آخرت دل بندد. همانا پاداش خداوند به او بالاترین درجات بهشت است.

منبع : تنبیه الخواطر ٢/١٢٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • به عزیزی که خوار گشته٬ و توانگری که تهیدست شده ٬و دانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است٬ مهربانی کنید.

منبع : البحار ٧۴/۴٠۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند دوست دارد هرگاه بنده ی مومنش نرد برادر خود می رود خویشتن را برای رفتن پیش او آماده و آراسته گرداند.

منبع : البحار ٧٩/٣٠٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بشارت باد این امت را به ارجمندی٬ دینداری٬ سربلندی٬ پیروزی و قدرت یافتن در روی زمین. پس هر که از ایشان کار آخرت را بر دنیا [پرستی] انجام دهد او را در آخرت بهره ای نباشد.

منبع : کنزالعمال ١٢/١۵٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین افراد امت من آنانند که هرگاه نسبت به آنان بی خردی شود٬ تحمل نمایند٬ و چون در حق آنان جرم و ستمی شود گذشت کنند و هرگاه آزار واذیت شوند شکیبایی ورزند.

منبع : تنبیه الخواطر ٢/١٢٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ما ماٴموریم که با مردم به اندازه ی فهم و خردهایشان سخن گوییم.

منبع : کنزالعمال ١٠/٢۴٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • به تحقیق که ماه رمضان فراروی شماست٬ و آن ماهی مبارک است که خداوند روزه ی آن را بر شما واجب نموده است. در این ماه درهای بهشت گشوده می شود و شیطان را به غل [و زنجیر] می کشند و در آن٬ شب قدر است که برتر از هزار ماه است٬ و محروم آنکه [از فیوضات آن شب] محروم ماند.

منبع : تهذیب الاحکام ۴/١۵٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • چهار کس اند که من در روز رستاخیز شفاعت آنان کنم: آن که فرزندان مرا گرامی دارد٬ و آنکه نیاز های آنان را برآورد و آنکه برای برآوردن نیازهای آنان به هنگام درماندگی در کارهایشان بکوشد و کسی که آنان را با دل و زبانش دوست بدارد.

منبع : البحار ٢٧/٧٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شخص روزه دار در عبادت است گرچه در رختخوابش باشد مادامی که غیبت مسلمانی نکند.

منبع : البحار ٧٧/١۵٠

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس برادر گرسنه ی خود را غذا دهد خداوند اوراد از خوراکهای پاکیزه ی بهشت بخوراند٬ و هرکس برادر تشنه ی خود را سیراب کند خداوند او را از شراب ناب مهره شده[ بهشت] بنوشاند٬ و هرکس خدمتکاری برای برادر خود قرار دهد٬ خداوند از پسرکان جاودان [بهشتی] به خدمت او گمارد و وی را در کنار دوستان پاک خود جای دهد.

منبع : البحار ٧٧/١٩٢

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • یاد خداوند عزوجل عبادت است٬ یاد من هم عبادت است٬ یاد علی هم عبادت است٬ و یاد امامان از نسل او نیز عبادت است.

منبع : الاختصاص ٢۴۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر که برعهده گیرد حاجتی از حوائج دنیوی کوری را ٬و به دنبال آن رود تا خداوند حاجت را به دست او بر آورد٬ خداوند تبرئه نامه ای از نفاق و براتی از آتش به او می فرماید [و نیز] هفتاد از حوائج دنیای او را برآورد و پیوسته در رحمت خداوندی باشد تا برگردد.

منبع : من لا یحضره الفقیه ۴/١۶

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ترسناک ترین چیزی که بعد از امتم می ترسم [عبارتند از]: این درآمدهای ناروا ٬ شهوت نهفته و ربا خواری. 

منبع : البحار ٧٣/١۵٨

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بدانید که همه ی شما سرپرست و رعیت دار هستید و همگان درباره ی رعیت و زیر دستان خود بازخواست می شوید. فرمانروا٬ زیر دست مردم است و نسبت به رعیت خود باز خواست می شود؛ مرد٬ سرپرست خانواده ی خویش است و درباره ی آنها باید پاسخگو باشد؛ و زن٬ سرپرست خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره ی آنها باید پاسخ دهد.

منبع : صحیح مسلم ٣/١۴٢٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بنده٬ هر چه در عبادت ضعیف باشد٬ با اخلاق نیک خود٬ در آخرت به درجات بزرگ و منزلهای والا دست می یابد.

منبع : المحجه البیضاء ۵/٩٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • زیرک ترین شما کسی است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد٬ و دوراندیش ترین شما آماده ترین شما برای آن است.

منبع : البحار ٧٧/١٧۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مژده بادت ای علی! اگر اینک کار تو با امکت محمد در سنجش آید بر همه ی آنها فزونی خواهد داشت٬و این بدان سبب است که خانه ای از خانه ی مشرکان نیست مگر آنکه از کشته شدن عمرو [بن عبد ود] احساس لذت می کند٬ و خانه ای از خانه های مسلمانان نیست مگر آنکه از قتل او به خود ببالد.

منبع : البحار ٣٩/٢

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • برتری عالم بر عابد همچون برتری من بر کمترین شماست. و خداوند عزّوجلّ و فرشتگان او و اهل آسمانها و زمینها - حتی مورچه در لانه اش و حتی ماهی - دریا بر کسی که به مردم خوبی می آموزد درود می فرستد.

منبع: کنزالعمال ١٠/١۴۵

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شش چیز را برای من به عهده گیرید٬ من برای شما بهشت را به عهده می گیرم: هرگاه سخن گفتید دروغ مگویید٬ هرگاه وعده دادید خلف وعده نکنید٬ هرگاه امین تان دانستند خیانت نورزید٬ چشمتان را [از حرام ]فرو بندید٬ شهوت خویش را حفظ کنید و دست و زبان خود را نگه دارید.

منبع : امالی الصدوق ٨٢

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هان! مباد که ترس از مردم مانع از آن شود که مردی حقی را که می داند. بر زبان آورد. بدانید که برترین جهاد سخن حق گفتن در برابر سلطان ستم پیشه است.

منبع : کنزالعمال ١۵/٩٢٣

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکه در جستجوی رشته ای از دانش برآید تا با آن خود یا آیندگان را اصلاح نماید٬ خداوند به شمار ریکهای ریگستان برایش پاداش نویسد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۶١

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دلی که در آن چیزی از حکمت نباشد٬ مانند خانه ای مخروبه است٬ پس دانش بیاموزید و بیاموزانید و ژرفنگر وپژوهشگر باشید و نادان نمیرید٬ زیرا خداوند عذر نادانی را نمی پذیرد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ستمگر را سه نشانه است زیر دست خود را از طریق زور مقهور می کند. فرا دست خود از طریق نافرمانی به ستوه می آورد و پشتیبان ستمگران است.

منبع : البحار ٧٧/۶۴

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شایسته ترین مردم کسی است که در پی اصلاح مردم باشد٬ و بهترین مردم کسی است که مردم از او نفع و بهره برند.

منبع : البحار ٧٧/١١٢

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • حقوق خداوند- ثنایش خداوند- بزرگ تر از آنان است که بندگان آ«ها را به جای آورند. و نعمتهای خدا بیشتر از آن است که بندگان شماره کنند ام شما با حال توبه شب و روز خد سپری کنید .

منبع : مکارم الاخلاق ٢/٣۶۵

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • در بهشت اتاق هایی است که بیرون آنها از درونشان دیده می شود و درونشان از بیرونشان. در این اتاقها کسانی از امت من ساکن می شوند که نیکو سخن بگویند٬ اطعام کنند سلام را رواج دهند٬ به روزه گرفتن ادامه دهند و شب هنگام که مردم خفته اند٬ آنان نماز بگزارند.

منبع : الکافی ٢/١۶۵

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شما را از این پس فرمانروایانی خواهد بود...که تا زشتی های آنان را نیک نشمرید و دروغ آنها را تصدیق نکنید از شما خرسند نحخواهند شد... پس اگر تجاوز کردند٬ آنکه بر دفع این تجاوز کشته شود شهید است.

منبع : کنزالعمال ۶/۶٧

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • در میان واپسین امتم مهدی ظهور می کند. خداوند به او باران عطا می کند٬ زمین گیاهش را بر می رویاند بیت المال را برابر تقسیم می کند٬ دامها و چارپایان زیاد میشوند و امت سربلند و بزرگ می شود. 

منبع : کنزالعمال ١۴/٢٧٣

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر خورشید را در دست راست من قرار دهند و ماه را در دست چپم٬ از این سخن(دعوت اسلام) دست بر ندارم تا آن را به انجام رسانم یا در راه آن کشته شوم.

منبع :المناقب ١/۵٨

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر برادر مسلمانت عیبی از تو بداند و به آن تو را سرزنش کند٬ تو به واسطه ی عیب و گناهی که از او می دانی سرزنشش مکن تا برای تو پاداش باشد و بر او گناه.

منبع : تحف العقول ٣٢٠

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هنگامی که بنده از بستر خواب گوارایش در حالی که هنوز چشمانش خواب آلود است بر می خیزد٬ تا پروردگار عزّوجلّ را با نماز شبش خشنود سازد٬ خداوند به این بنده بر فرشتگان خود مباهات کند و فرماید: آیا بنده ی مرا نمی بیند که از خواب نازش برخاسته برای نمازی که من بر او واجب نکرده ام ؟!گواه باشید که من او را بخشودم.

منبع : البحار ٨٧/١۵۶

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • قیامت بر پا نمی شود تا زمانی که زمین از ستم و دشمنی آکنده شود٬ آن گاه مردی از خاندان من قیام کند و زمین را ٬همچنان که از ظلم و جور آکنده شده٬ از عدل و داد پر کند.

منبع : کنز العمال ١۴/٢٧١

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر گاه امت من به دنیا بها دهد٬ شکوه اسلام از آن گرفته شود؛ و هرگاه امر به معروف و نهی از منکر را واگذارد٬ از برکت وحی محروم گردد.

منبع : کنزالعمال٣/١٨٣

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ویران کننده خوشیها را فراوان یاد کنید.عرض شد:ای رسول خدا! ویران کننده ی خوشیها چیست؟فرمود:مرگ؛ زیرک ترین مردم مومنان کسی است که مرگ را بیشتر یاد کند و برای آن آماده تر باشد.

منبع : البحار٨٢/١۶٧

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دوستی من و دوستی خاندان من در هفت جا که وحشت وهراس آنها بس بزرگ است سودمند خواهد بود: موقع مرگ٬ در قبر هنگام زنده شدن [مردگان]٬ هنگام خواندن نامه اعمال٬ هنگام حسابرسی٬ هنگام سنجش اعمال و هنگام عبور از پل صراط.

منبع : الخصال٣۶٠

--------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای عمار هرگاه دیدی کخ علی در یک راه می رود و دیگر مردمان همه به راهی دیگر تو با علی همراه شو: زیرا که او هرگز تو را به گمراهی نمی افکند و از راه راست برونت نمی برد.

منبع : البحار٣٨/٣

-------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر یک از شما هرگاه داخل خانه ی خود شد٬ باید سلام کند؛ زیرا سلام موجب نزول برکت وانس با فرشتگان خواهد شد.

منبع : البحار ٧۶/٧

--------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکه نهالی در زمین بکارد٬ خداوند به میزان ثمر و منافعی که از آن درخت عائد می شود٬ در نامه ی عمل او اجر و ثواب ثبت می کند.

منبع : نهج الفصاحه ۵۵٣

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 •  ای ابا الحسن! خداوند آرامگاه تو و آرامگاه فرزندانت را قطعه ای از قطعات بهشت و پهنه ای از پهنه های آن قرار داده و خداوند دلهای بندگان برگزیده ی خود را مشتاق شما ساخته است و از این رو٬ به قصد تقرّب به خدا و انگیزه عشق به رسول او٬ با تحمل سختی و رنج آرمگاههای شما را آباد می کنند و آنها را بسیار زیارت می کنند. ای علی! هم اینانند که از شفاعت من برخوردارند و بر حوض من (کوثر) وارد می شوند و فردا در بهشت زائران من هستند.

منبع : البحار ١٠٠/١٢١

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکس حدیثی را نقل کند که تفسیرش را نه خود او می داند و نه آن کس که حدیث را برایش نقل کرده است٬ آن حدیث شاید مایه ی فتنه و گمراهی او و کسی شود که آن را برایش نقل کرده است.

منبع : منزلاعمال ١٠/٢۴٢

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • همانگونه که خداوند درباره ی دارایی بنده از او سوٴال می کند٬ درباره ی مقام و موقعیتش نیز سوال می نماید و می فرماید: بنده ی من !من به تو مقام و موقعیت روزی کردم. آیا به وسیله ی آن ستمدیده ای را یاری رساندی یا فریادخواه غمزده ای را کمک کردی؟

منبع : مستدرکالوسائل ١٢/۴٢٩

--------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس مواد غذایی بخرد و برای اینکه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار کند٬ و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه ی درآمد آن را هم صدقه بدهد کفاره ی گناه او هم نخواهد شد.

منبع : آمالی الطوسی ۶٧۶

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • فرزندم! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زیرا که قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشتکاری و ستم و گناه باز می دارد.

منبع : کنزاعمال ٢/٢٩١

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • حسن از من است و من از اویم. هر که او را دوست بدارد٬ خداوند دوستش دارد.

منبع : البحار ۴٣/٣٠۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی از امت من چهل حدیث را که در امور دین به آن نیازمند است حفظ کند خداوند روز قیامت او را در صف فقهاء و دانشمندان بر می انگیزد.

منبع : بحارالانوار /ج٢/ص١۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‏‌ها است والحق که کربلا از بساط هاى بهشت است.

منبع : بحارالانوار، ج 98، ص 115/ کامل الزیارات، ص 264.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • پسرم حسین در سرزمینى به خاک سپرده مى‏شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازى که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.

منبع : کامل الزیارات، ص269، باب 88، ح 8 .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بدانید که اجابت دعا، زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان علیهم السلام از فرزندان اوست.‏

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص 335.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس ازدواج برایش مقدور نبود، بسیار روزه بگیرد؛ زیرا که روزه از نیروی شهوت می کاهد.

منبع : مستدرک الوسائل، ج2، ص531.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورس و خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را در راه خدا و فرمانبری او خرج کند. این کسی است که خداوند به او بر فرشتگان فخر می کند و می گوید: این به راستی بنده من است.

منبع : محمدی ری شهری، میزان الحکمه، دار الحدیث، 1416 ق، ج5، ص 9.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

ارزش دانشمند ودانش

 • اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است ، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست می آید ، و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان میشود.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

علم و عمل

 • مردان عالم و درس خوانده دوقسمند : اوّل عالمی که بعلم خود عمل می کند ، برای او نجات و رستگاری است،و دیگر عالمی که عملاً از دانش خود پیروی نمینمایند، او در هلاکت و بدبختی است.

منبع : لئالی اللخبار ص192

 • ای اباذر ، در قیامت بدترین مردم نزد پروردگار عالمی است که در جهان از دانش خود عملاً استفاده نکرده و از آن پیروی ننموده است . و در حدیث دیگر فرمود:

منبع : لئالی اللخبار ص192

 • شدیدترین عذاب در قیامت برای عالمی است که بعلمش عمل ننموده و دانشش، او را بهره مند نکرده است.

منبع : مجموعه ی ورّام جلد 1 ص220

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

تعلیم و تعلّم

 • رسول اکرم (ص) مشاهده کرد که در مسجد، دو مجلس تشکیل شده است ، یکی مجلس علم که در آن از معارف اسلامی بحث میشود و دیگری مجلس دعا که در آن خدا را میخوانند. رسول اکرم فرمود : این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه ی من است . آن گروه دعا میکنند و این گروه درس میخوانند و درس میگویند ، ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف پروردگار برای تعلیم مردم ، مبعوث شده ام. سپس رسول اکرم (ص) به گروه معلّمین و محصّلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

 • رسول اکرم مشاهده کرد که گسترش فتوحات مسلمین و توسعه ی امور نظامی حکم میکند که بعضی از اصحابش با سلاح های جدید آشنا شوند و طرز استفاده از آنها را بیاموزند ، بهمین جهت دو نفر از اصحاب خود را به ((جرش)) که یکی از روستاهای یمن بود فرستاد تا از آنجا وسائل یادگیری و تعلّم خود را فراهم آورند.

منبع : الاسشلام و الحضار العربیه ، ص103

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

سواد آموزی

 • آنکس که ساعتی به ذلّت علم آموزی تن ندهد در همه ی عمر گرفتار ذلّت و خواری جهل خواهد بود.

منبع : بحار جلد 17 ص46

(١٢۵ حدیث)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

آغاز خلقت دنیا

 • رسول اکرم (ص) فرمود : که حضرت موسی در پیشگاه الهی از آغاز دنیا سوال کرد و گفت چه مدت است که آنرا آفریده ای . خداوند فرمود از مشکلات علم من می پرسی ؟ گفت پروردگارا دوست دارم این حقیقت را بدانم .فرمود : از آفرینش دنیا صد هزار هزار سال که ده برابر تکرار شود گذشته است . این عدد همان است که امروز آن را میلیارد می خوانند.

منبع : بحار 14،ص81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

حبّ دنیا

 • رسول اکرم (ص) فرمود : چه شده است مرا که می بینم حبّ دنیا بر بسیاری از مردم غلبه کرده و آن چنان شده اند که گویی مرگ در این عالم برای غیر آنان مقدّر گردیده است و رعایت حق و عدل بر کسان دیگری واجب شده است . و به طوری از واقع بینی بازمانده اند که وقتی خبر مرگ پیشینیان را می شنوند در نظرشان همانند مردمانی می آید که به سفر رفته اند و طولی نمی کشد که باز می گردند.

منبع : سفینه ،جلد1 ،سوق،ص674

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

بشر دوستی

 •  رسول اکرم (ص) فرمود : پس از ایمان به خداوند سرآمد تمام اعمال عاقلانه ،بشر دوستی و نیکی به همه ی مردم است خواه خوب و درستکار باشند یا فاسق و گناهکار.

منبع : مستدرک 2 ،ص67

 • رسول اکرم (ص) فرموده است :مخلوق خداوند عموماً عیالات خداوند هستند و محبوبترین فرد نزد پروردگار کسی است که به عیالات خدا نفعی برساند و خانواده ای را شاد نماید.

منبع : کافی 2 ،ص164

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

محبوبیت در جامعه

 • رسول اکرم (ص) فرموده است : دل های مردم با این تمایل فطری آفریده شده است که نیکی کنندگان به خود را دوست داشته باشند و بدکنندگان به خویش را دشمن دارند.

منبع : تحف العقول ،ص37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

مشخصات دوست

 • رسول اکرم (ص) فرموده است : کسیکه تو به حقوق او توجّه داری ولی او به حق تو توجّه نمی کند رفیق خوبی نخواهد بود و برای مصاحبت شایستگی ندارد.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص66

 • رسول اکرم (ص) فرموده است : آدمی تحت تاثیر رفیق است و عملاً از سیره و روش او پیروی می کند . البته هر یک از شما باید در انتخاب دوست دقت کند و ببیند با چه کسی طرح رفاقت و دوستی می ریزد.

منبع : مستدرک2 ،ص62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

آئین استوار

 • امام باقر (ع) از رسول اکرم (ص) حدیث کرده که فرموده : اسلام دین محک و قوی خداوند است ، راه مستقیم آن را با مدارا بپیمائید و تندروی ننمائید. سپس در ذیل حدیث ، رفتار تند مردم افراط کار را به مسافری تشبیه کرده که در پیمودن راه ، زیاده روی نموده وبه مرکب سواری خود بیش از حد فشار آورده است و در نتیجه مرکبش از کار افتاده و خودش از پیمودن راه باز مانده و سرانجام به منزل مقصود نرسیده است .

منبع : کافی 2، ص86

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

تفقه در دین

 • امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) حدیث کرده که فرموده است : کسیکه با مال خود به یاری تهیدستان می رود و با تمام مردم براساس انصاف رفتار می کند او مؤمن واقعی و پیرو حقیقی مکتب اسلام است.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 103

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

دین و وفای به عهد

 • حضرت موسی بن جعفر روایت کرده است که رسول اکرم (ص) فرمود : مسلمان نیست آنکس که به عهد و پیمان وفادار نباشد.

منبع : بحار جلد 16ص144

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

پرهیز از ذلّت

 • رسول اکرم (ص) فرموده است : بر هیچ مسلمانی جایز نیست که خود را ذلیل و خوار نماید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص67

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

ذلّت بی سوادی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : آنکس که ساعتی ، ذلّت فراگرفتن علم را تحمّل نکند و با حقارت موقّت آن نسازد برای همیشه در ذلّت نادانی می ماند و یک عمر با خواری جهل به سر خواهد برد.

منبع : بحار ،جلد 1 ،ص57

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

گفتار و رفتار ذلت آمیز

 • موقعیکه رسول اکرم سواره حرکت می کرد اجازه نمی داد کسی با او پیاده راه برود مگر آنکه او را به ترک خود سوار کند و اگر پیاده از سوار شدن خودداری می نمود به وی می فرمود شما بیشتر بروید و در مکان مورد نظر یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

منبع : بحار ،ص153

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قال رَسولُ الله(ص):

اسلام و رویا

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : خوابها کُنیها و اسمهایی دارند، برای تفسیر و تعبیر رویا باید از آنها به طور صحیح استفاده کرد.

منبع :بحار جلد 14 ص441

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

رویای صادقه

 • جنبه ی معنوی و الهام روحانی بعضی از خواب ها به قدری مهم است که نبیّ اکرم درباره ی آنها فرموده اند: رویای صادقه و حقایقی را که از آن الهام می شود ارزش یک جزء از هفتاد جزءنبوّت دارد!

منبع : بحار جلد 14 ص435

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

معبّر و تعبیر رویا

 • عبادة بن صامت از رسول گرامی حدیث نموده است : که مقصود از آن بشارت که در قرآن شریف برای افراد با ایمان و متّقی آمده رویای صالحه و خوبی است که مؤمن برای خود می بیند یا دیگران برای او. و رویایی این چنین در واقع کلامی است از خداوند که در حال خواب با بنده ی خود می گوید.

منبع : السماء و العالم،ص 442

 • همچنین از رسول گرامی (ص) حدیث شده است که فرموده : پس از امر وحی و نبوّت پایان یافته و از آن جز بشارتهای الهی یعنی رویاهای صالحه چیزی باقی نمانده است.

منبع : فصل ابن حزم ،بخش 5 ،ص14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):              

روزی ، وسائل معاش

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : خواستن رزق مباح و گذران کردن از درآمد حلال وظیفه ی واجب هر مرد و زن مسلمان است.

منبع : بحار 23،ص6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شناسایی رفیق

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : روش آدمی بر طبق مذهب و سیره یدوست صمیمی ورفیق دلبندش خواهد بود.

منبع : وسائل4، ص207

 •  رسول اکرم (ص) فرموده اند : شایسته ترین مردم برای بدنامی و ننگ اجتماعی کسانی هستند که با بدنامان رفیق می شوند و با آنان مجالست می نمایند.

منبع : مستدرک 2 ،نامه ی 31

 • چهار چیز از سعادت مرد است : رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.

منبع : وسائل 3 ،ص206

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

انگیزه حرمت زنا

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : بعد از شرک به خداوند هیچ گناهی بزرگتر از این نیست که مردی نطفه ی حرام خود را در رحمی که بر او حلال نیست مستقر کند.

منبع : مستدرک جلد 2 ص567

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

کیفر قانونی زنا

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : اگر زنی از خدمتکاران شما از حریم عفت خارج شد و به زنا آلوده گردید او را سرزنش ننمایید ، تنها وظیفه ی شما اجراء مجازات قانونی است.

منبع : مجموعه ی ورّام جلد 1 ص57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

مردان مسلمان مسلمان با زنانی که آشکارا و بی پروا زنا می دهد ازدواج نکنند و همچنین زنان عفیف و مسلمان مردانی را که علناً زنا می کنند به همسری خود اختیارننمایند مگر آنکه معلوم شود توبه کرده اند و صمیمانه از اعمال ناشایست و منافی با عفت خویش دست کشیده اند.

قال رَسولُ الله(ص):

منع ازدواج با زناکار

 • رسول اکرم (ص) فرمودند : غضب شدید و طاقت فرسای خداوند دامنگیر زن شوهرداری استکه چشم های ناپاکش از نگاه های آلوده و شهوت بار به مردان اجنبی پر شده است. اگر زنی به چنین انحرافی دچارشود خداوند تمام اعمال خیر و پسندیده اش را به هدر خواهد داد و اگر از نگاه تجاوز کند و با داشتن شوهر زنا بدهد بر خداست که چنین زن بی پروا و خیانتکاری را به آتش قهرخویش بسوزاند پس از آنکه در قبر عذابش کرده باشد.

منبع : لئلی الاخبار ص496

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه های ایمان را ازدلت بر می کند. این زشتکاران با رفتار ناپسند خویش نه تنها سرمایه های معنوی خود را از دست می دهند بلکه با اشاعه ی فحشاء و بی عفّتی ، محیط اجتماع را فاسد می کنند و باعث بدبختی و سیه روزی جامعه ی خود می گردند.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص99

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

جمال طبیعی انسان

 •  رسول اکرم (ص) فرموده اند : بر شما باد که با خوب رویان نمکین صورت و مشگین چشم معاشرت نمایید.

منبع  : سفینه  ((ملح )) ص 546

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : خیر و خوبی را نزد خوب رویان جستجو کنید.

منبع : بحار 15، قسمت 2 ، ص26

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : که حضرت یوسف زیباترین  بود ، ولی من از او نمکین ترم.

منبع : سفینه  ((ملح )) ص 546

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

غذا وزیبایی

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : به زن باردار در ماهی که در آن وضع حمل می کند خرما بدهید فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

(به نظر دانشمندان امروز غذاها در زیبایی صورت و توازن اندام و رنگ مو و چشم و خلاصه در تمام ساختمان کدک تأثیر دارد. اخبار و روایات اسلامی نیز در گذشته به این نکته توجه کامل داشته و درباره ی استفاده از غذاها و میوه ها و حبوبات و سبزیجات تعلیم لازم را به پیروان خود داده و به خصوص در بعضی ازروایات از زنان باردار اسم برده و استفاده از آن خوراکی ها را به آنان توصیه نموده است.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

آراستن و زیبایی

 • رسول اکرم درباره ی رنگ کردن مو فرموده اند : خضاب کنید که بر جوانی و زیبایی شما می افزاید.

منبع : مکارم الخلاق ، ص43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

تفریحات سالم و شادمانی

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : مخلوق خداوند عموماً عیالات خدا هستند و محبوب ترین فرد نزد خداوند کسی است که به عیالات خدا نفعی برساند و خانواده ای را شاد نماید.

منبع : کافی 2 ، ص164

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

مسابقه اسب دوانی

 • از انس بن مالک سوال شد آیا شما در زمان پیغمبر برای مسابقه شرط بندی می کردید ؟ جواب داد بلی ، پیغمبر اکرم خود روی اسبی که داشت شرط بندی کرد و مسابقه را برد و این پیروزی باعث مسرّت و اعجاب آن حضرت شد.

منبع : مستدرک 2 ، ص208

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

تیر اندازی

 • رسول اکرم بر مردمی از انصار که مشغول تیراندازی بودند گذر کرد و داوطلب شد که در مسابقه ی آن ها شرکت کند ، فرمودند : من با گروهی که ابن اردع در آن است همکاری می کنم . دسته ی مقابل با شنیدن سخن آن حضرت از تیراندازی دست کشیدند و گفتند گروهی که رسول اکرم در آن تیراندازی کند هرگز مغلوب نخواهد شد . برای آن که مسابقه تعطیل نشود فرمودند : من با هر دو گروه همکاری می کنم . مجدداً مسابقه شروع شد و پیغمبر با هر دو دسته تیراندازی کرد.

منبع : مبسوط ، سبق ورمایه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنا

شناوری برای جوانان یکی دیگر از ورزش های مفید و ثمربخش  و از  تفریحات سالم و نشاط آور است که مورد توجّه پیشوای اسلام قرار گرفته و پیروان خود را به فراگرفتن آن تشویق کرده است.

قال رَسولُ الله(ص):

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : به فرزندان خود تیر اندازی و شنا  بیاموزید. شنا عضلات را به حرکت در می آورد ، بدن را به فعّالیّت وامیدارد، جسم را تقویت می کند و به آدمی نیرو می بخشد . شنا در ساعات فراغت یکی از وسائل سرگرمی و تفریح و مایه ی شادمانی و مسرّت است. به علاوه کسی که شنا می داند قادر است در موقع پیش آمد خود را از آب برهاند یا غریبی را نجات دهد.

منبع : جعفریات ، ص 98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

مسافرت

 • رسول اکرم (ص) در وصایای خود به حضرت علی (ع) فرموده : سزاوار نیست انسان عاقل به سفر برود مگر برای سه منظور یا برای تجارت و تحصیل درآمد و اصلاح معاش یا برای نیل به کمالات معنوی و تعالی روح و ذخیره ی معاد یا برای تفریح و تفرّج و جلب لذائذ مباح.

منبع : وسائل 3 ، ص177

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

ارضاء غرایز و سعادت

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : بهترین زنان امت من زن هایی هستند که صورتشان زیباتر و صداقشان کمتر باشد.

منبع : بحار جلد 23 ص55

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : از سعادت مرد مسلمان شباهت فرزندش به او و زن خوشکل با ایمان و مرکب خوب و خانه ی وسیع است.

منبع : بحار جلد 23 ص51

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : چهار چیز از سعادت مرد است : رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.

منبع : بحار جلد23 ص55

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : از سعادت مرد، زن خوب و خانه وسیع و مرکب خوب و فرزند صالح است.

منبع : مکارم الاخلاق ص65

اسلام با رضاء غرائز و لذات در حدود مصلحت کمال توجه را دارد و آن را از شاخه های سعادت بشر می داند ولی لذت را اصل سعادت و ریشه ی خوشبختی نمی شناسد.

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : کسیکه از نعمت های خداوند درباره ی خودش جز خوردن و نوشیدن و پوشیدن چیزی نبیند رفتارش نارسا و عذابش نزدیک خواهد بود.

منبع : سفینه (دنا) صفحه 464

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

مسافرت و گردش

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : مسافرت کنید تا صحیح وسالم بمانید.

منبع : مستدرک 2، ص22

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : مسافرت کنید چه اگر در سفر نفع مالی عایدتان نشود از فوائد عقلی بهره مند خواهید شد.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص124

 • رسول اکرم (ص) در وصایای خود به علی (ع) فرموده اند : سزاوارنیست انسان عاقل به سفربرود مگر برای سه منظور،1- یا برای تجارت و تحصیل درآمد و اصلاح معاش 2- یا برای نیل به کمالات معنوی و تعالی روح و ذخیره ی معاد 3- یا برای تفریح و تفرّج و جلب لذائذ مباح.

منبع : وسائل 3 ، ص177

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

تحیة و سلام

 • انس بن مالک می گوید : رسول اکرم در رهگذری با چند کودک خردسال برخورد نمود ،به آن ها سلام کرد و طعامشان داد.

منبع : مستدرک جلد 2 ص69

 • از صفات پسندیده ی پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم ازصغیر و کبیر سلام میکرد.

منبع : مستدرک جلد 2 ص69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

سنة النبی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه به فطرت من علاقه دارد البته باید از سنت من پیروی کند و در راه من قدم بر دارد و یکی از سنن من ازدواج و آمیزش با زنان است.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص99

 • و نیز فرموده اند : بهترین امت من کسانی هستند که ازدواج نموده و برای خود همسر برگزیده اند و بدترین آنان کسانی هستند که از زناشویی سرباز زده و با عزوبت به سر می برند.

منبع : مستدرک ، جلد2، ص531

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : در مردم برای هر عبادتی یک دوره نشاط ورغبت شدید و یک دوره سستی و فتور وجود دارد . کسی که تمایل شدید خود را با سنت من تطبیق دهد هدایت یافته و آنکس که با سنت من مخالفت نماید خودش گمراه و اعمالش تباه خواهد بود. من هم نماز می گذارم و هم استراحت میکنم و میخوابم، هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم و غذا می خورم در جای خود خنده و گریه دارم. آنکس که از روش من اعراض نماید با من بستگی ندارد.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

 • روش اسلام : چند نفر از صحابه ی رسول اکرم (ص) به منظور تزکیه ی نفس و تعالی روان و جلب رضوان الهی آمیزش با زنان و افطار روز و خواب شب را بر خود حرام نمودند ، ام سلمه از تصمیم آنان آگاه شد و مطلب را به اطلاع پیغمبر اکرم (ص) رساند. حضرت رسول اکرم نزد آنان رفت و فرمودند : آیا زنان خود را ترک گفته اید و از آنان اعراض کرده اید؟ من که پیغمبر شما هستم نزد زنان می روم، روز غذا می خورم، و شب را می خوابم و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست.

منبع : وسائل،جلد5،ص2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

بدعت به جای سنت

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و بدعتها سنت، بردبارانشان فریبکار و حیله گران بین بردبار شناخته می شوند.

منبع : سفینه1،((زمن)) ص557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

می و میگسار

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : شراب مادر تمام پلیدیها و منشاء همه ی ناپاکی ها است.

منبع : مستدرک 3، ص139

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

می  پرست

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه به طور مداوم شرب خمر می کند مانند کسی است که بت می پرستد و اگر با همان آلودگی و اصرار در میگساری بمیرد خداوند را مانند بت می پرستد ملاقات خواهد کرد.

منبع : مستدرک ، جلد3، ص137

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شارب المسکر و شفاعت

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : به خدا قسم شرابخوار در قیامت به شفاعت من نائل نمی شود و در کنار کوثر به من وارد نخواهد شد.

منبع : کافی 6،ص400 و 398

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شارب الخمر و تزویج

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : هر کس دختر خود را به همسری شارب الخمر درآورد مانند آن است که وی را به راه زناو بی عفتی سوق داده باشد.

منبع : مستدرک2،ص538

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

بدی و پلیدی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : آگاه باشید که بدترین امت من کسانی هستند از ترس شرّشان مورد تکریم و احترام قرار می گیرند.

منبع : سفینه،جلد1،ص695

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود خیر دنیا و آخرت با علم است ، و شرّ دنیا وآخرت بر اثر جهل است.

منبع : بحار،جلد1،ص64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شرک جلی و خفی

 • از رسول اکرم (ص) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمود : نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسیکه با خدا خدعه میکند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب دده است .گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمود : فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیرخدا را اراده می نماید. سپس فرمودند : راه تقوی در پیش گیرید و ازریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود : ای کافر، ای فاجر، ای مکار ،ای زیانکار ،  اعمالت برباد رفت و اجرت باطل شد.

منبع : سفینه 1،((رای))،ص499

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

فال بد

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : اعتقاد به فال بد ، شرک به خداوند بزرگ است، یعنی کسیکه در نظام عالم، فال بد را منشأ اثر خیر و شر بداند، در مقام توحید افعالی، برای خداوند شریکی قرار داده است.

منبع : حیوة الحیوان دمیری جلد2 ص66

 • و نیز فرموده اند : اگر کسی به علت فال بد ، از راهی که می رود برگردد و از تصمیم عاقلانه ای که گرفته است منصرف شود با این عمل به خداوند یکتا شرک آورده است.

منبع : حیوة الحیوان دمیری جلد2 ص66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

استدعای عفو

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست.

منبع : بحار3،ص306

گناهکاران با توبه ی خود ، نه علم خدا را تغییر داده و نه اراده ی خدا را ، بلکه خودش را تغییر داده و صفات خود را دگرگون ساخته است.

 

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : مسلمانی که از یک گناه اعراض کند اجر هفتاد حج مقبول در پیشگاه خداوند دارد.

منبع : مستدرک الوسائل جلد2 ص302

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

صلاحیت شفیع

 • حضرت رضا (ع) از پدرش از آباء گرامیش از حضرت امیرالمومنین علی (ع) حدیث کرده است که پیغمبر اکرم (ص) فرمود : کسی که به شفاعت من ایمان نیاورد خداوند او را به شفاعت من نائل نسازد.

منبع : بحار 3، ص299

فخر رازی از علمای بزرگ عامّه در تفسیر کبیر می گوید: امت اسلام بر این امر اجماع و اتفاق دارند که در آخرت برای حضرت رسول اکرم (ص) حق شفاعت است.

 • به اسناد از طرق عامّه روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرموده اند شفاعت من در قیامت برای کسانی است که دارای گناهان کبیره هستند و آنکس که شفاعت مرا تکذیب نماید به آن نائل نخواهد شد.

منبع : تفسیر مراغی ، جلد 1 ص110

اگر اراده ی ازلی و اجازه ی الهی برای شفاعت پیغمبر اکرم (ص) در قیامت نمی بود هرگز پیشوای اسلام در کمال صراحت نمی فرمودند :

 • شفاعت من در قیامت برای کسانی از امت من است که مرتکب گناهان کبیره شده اند.

منبع : جامع الاصول ، جلد 11، ص124

اگر اراده ی ازلی و قضاء الهی به شفاعت اولیا ی خدا دربارهی گناهکاران نمی بود هرگز رسول اکرم (ص) به حضرت زهرا (ع) نمی فرمودند :

 • وقتی روز قیامت فرا رسد شما ((زهرا ، ع )) از زنان امت شفاعت می کنی و من مردان امت را شفاعت می نمایم.

منبع : بحار 10،ص167

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

محروم از شفاعت و عدم توبه

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : به خدا قسم شرابخوار در قیامت به شفاعت نائل نمی شود و در کنار کوثر به من وارد نخواهد شد.

منبع : کافی ،ص400 و 398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

قیامت و رسول اکرم

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : کسانی که در سخن راستگوتر و در اداء امانت مواظب تر و در عهد و پیمان باوفاتر و در اخلاق نیکوتر و با مردم گرمتر هستند در قیامت به من از همه نزدیکترند.

منبع : تاریخ یعقوبی جلد2 ص60

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد البته باید به عهد و پیمان وفادار باشد.

منبع : کافی جلد2 ص363-364

 • حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که رسول اکرم (ص) فرمودند : مسلمان نیست آن کس که به عهد و پیمان وفادار نباشد.

منبع : بحار جلد 16 ص144

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شقاوت و سعادت

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : چهر چیز از سعادت و خوشبختی و چهار چیز از شقاوت و بدبختی است. آن چهار چیز که از سعادت است زن خوب، خانه ی وسیع ، همسایه ی خوب و مرکب خوب و آن چهار چیز که از شقاوت است : همسایه ی بد، زن بد، خانه ی تنگ و مرکب بد.

منبع : مکارم الاخلاق ص65

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : بدبخت آن است که در رحم مادر گرفتار شقاوت شود و خوشبخت کسی است که در شکم مادر سعادتمند باشد.

منبع : بحار جلد3 ص44

 •  رسول اکرم (ص) می فرمودند : شقی و بدبخت در شکم مادر بدبخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت.

منبع : تفسیر روح البیان جلد 1 ص104

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : گاهی سعید شقی و بدبخت می شود و گاهی شقی به راه سعادت و خوشبختی می رود.

منبع : تفسیر روح البیان جلد اول ص104

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شکم پرستی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه از همه ی نعمت های خداوند تنها به خوردنی و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خویش نمی بیند نادان و کفران کننده ی نعمت است، او راه غلط می پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود.

منبع : تحف العقول، ص52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قال رَسولُ الله(ص):

پاداش شهدا

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران ، پس از آن علما ، و سپس شهدا.

منبع : بحار 3، ص299

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

نفس شیطانی

 • رسول اکرم (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آن ها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین  برمی داشت و مردم آن را سنگ زورمندان یعنی وزنه ی قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند. فرمودند آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام پیروز گردد.

منبع : مجموعه ی  ورام 2،ص10

 • رسول اکرم (ص) به مردم فرمودند : هیچ یک از شما نیست مگر آنکه در باطن خود شیطانی دارد، عرض کردند یا رسول الله آیا برای شما هم شیطانی است ؟ فرمودند بلی ، برای من هم، جز آنکه خداوند مرا یاری کرده و شیطانم تسلیم من شده است و غیر از نیکی و خیر از من خواهشی نمی کند.

منبع : محجة البیضاء 5، ص49

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : نیرومند ترین مردم کسانی هستند که بر تمایلات نفسانی خود پیروز شوند و آن ها را مطیع و مسخر منطق عقل خویش تن سازند.

منبع : مستدرک2، ص345

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

صدقه ی گوارا

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : به مردم بلازده و جذامی ، چشم خود را ندوزید و نگاه طولانی نکنید که باعث ملال و آزردگی آنان می شود.

منبع : بحار جلد16 ص 122-123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

هدایا و تحف

 • ابن عباس از رسول اکرم نقل کرده است که فرمودند : کسی که تحفه ای بخرد و برای خانواده ی خود بیاورد ،اجر او در پیشگاه الهی مانند کسی است که به مستمندان کمک کرده باشد . سپس در طرز تقسیم تحفه فرمودند : اول دختر بچه ها بدهید سپس پسرها، آنکس که دختر بچه ی خود را مسرور نماید اجر آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسمعیل دارد و آنکس که دیده ی پسر بچه ی خود را روشن کند مانند کسی است که از خوف خداوند گریسته باشد و اجر گریه از خوف خداوند، جنات نعیم است.

منبع : مکارم الاخلاق ص114

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

صدقات جاریه

 • ابن عباس می گوید رسول اکرم (ص) فرمودند : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد ، پس از مرگ ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

منبع : مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

قطع رحم و صله

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : آنکس که دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی درآورد با این عمل از وی قطع رحم نموده است.

منبع : محجة البیضا جلد 3، ص94

 • حضرت سجاد (ع) فرموده اند : کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

منبع : وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

خوراکی ها و غذا

 • رسول اکرم (ص) فرمودند : نان را که فراورده ی کشاورزی است عزیز دارید چه آنکه عوامل سماوی و ارضی و بسیاری از آفریده های الهی در ایجاد آن مؤثر بوده اند.

منبع : کافی6،ص302


امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


برچسب ها : , , ,

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه شما از مطلب بالا چیست؟

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • سوالات خود در مورد این مطالب را در انجمن لطفا بیان کنید